מילון מונחים

זכויות רפואיות ספציפיות המוענקות לתושבי מדינת ישראל בהתאם למצבו הרפואי ודרגת החומרה של כל חולה. הזכויות מתורגמות לכספים אשר משולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי מדי חודש או בתשלום חד פעמי, או לחילופין החזרי מס, הטבות מיסוי, סיוע בעזרים ייעודיים בהתאם למצב הפרטני.

ועדה רפואית מקצועית אשר חברים בה רופא מומחה אחד או כמה רופאים בהתאם לתחום הרפואי הספציפי הנדרש וכמו כן גם מזכיר הישיבה. הם מקיימים פגישה עם התובע כדי לקבוע מהם הליקויים הרפואיים של כל חולה מהי דרגתם ומה ההשלכות שלהן על חיי היום יום שלו. בהתאם לחוות הדעת הכוללת של הצוותים הרפואיים ייקבעו לחולה אחוזי נכות על פי ספר המבחנים של המוסד לביטוח לאומי.

הכימות של סך המגבלות הרפואיות של כל אדם נמדד בנכות הרפואית שהוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי. חישוב שיעור הנכות הרפואית נקבע על ידי הוועדה הרפואית ועל פי ספר המבחנים. הנכות שנקבעת היא שיקוף מצבו של החולה ובהתאם לכך הוא יקבל את כלל הזכויות המגיעות לו.

עקב סיבות רפואיות, חולים רבים אינם מסוגלים לעבוד כפי שעבדו בעבר ולכן יכולת ההשתכרות שלהם נפגעת. במצבים רפואיים מורכבים ההכרה באובדן כושר העבודה יכולה להיות באופן זמני או לצמיתות בהתאם במקרה. אובדן כושר עבודה באופן מלא מתקיים כשאחוז הנכות שהוכר הוא למעלה מ 75 אחוז. הוועדות הרפואיות במוסד לביטוח לאומי או באמצעות הגורמים המקצועיים בחברות הביטוח, אם קיימת פוליסת בריאות, הן אלה שמקבלות את ההחלטות האקוטיות לגבי גובה ההכרה באובדן כושר העבודה.

קצבה המוענקת על ידי המוסד לביטוח לאומי עבור כל תושב ישראלי שגילו נע בין גיל 18 לגיל הפרישה, שעקב נכותו אינו מסוגל להשתכר או שסך ההכנסות שלו קטן ב % 50. .מדובר בנכות נפשית שכלית או מנטלית ועל פי קביעת דרגת אובדן כושר העבודה נקבעות ההטבות.

הורים לילדים אשר הם בעלי מחלות כרוניות או ליקויים קשים נפשיים, פיזיים או קוגניטיביים זכאים לקבל קצבה לאור התלות של ילדם בקבלת סיוע יום יומי יוצא דופן. הוועדה מחליטה על גובהם של אחוזי הנכות ועל פי כך מוענקות ההטבות.

המוסד לביטוח לאומי מגביל את תוקפם של אחוזי הנכות שאושרו לפרק זמן מקסימלי של שנה, עקב פגיעה מסוימת. כאשר מאשרים נכות זמנית קיים מצב כי המצב הרפואי עלול להשתנות לכאן או לכאן ולכן בתום התקופה הזו נערכת בחינה מחודשת של המצב הבריאותי של החולה.

מי שנפגע עקב סוגים שונים של תאונות עבודה או עקב פגיעה של מחלה שהוכרה כמחלת מקצוע. הנפגעים הללו זכאים לקבל זכויות רפואיות שונות ופרטניות מהמוסד לביטוח לאומי וממקורות נוספים.

המוסד לביטוח לאומי משלם דמי פגיעה עבור תשעים הימים הראשונים מרגע הפגיעה ואילך כיוון שבימים הללו העובד אינו מסוגל פיזית לשוב לעבודתו עקב התאונה או אירוע אחר שגרם לו להיפגע. סך השכר שישולם עבור הימים הללו הוא בגובה כללי של % 75 משכרו הממוצע של העובד ברבעון שקדם ליום המקרה. אם בתום פרק זמן זה, מצבו של העובד אינו מאפשר לו לחזור לעבודה סדירה, הוא מגיש בקשה לקבלת קצבה לצמיתות.

תנאי עבודה מזיקים היוצרים בעייתיות מתמשכת לעובד מזכים את העובד בהכרה כי המחלה שבה חלה נחשבת למחלת מקצוע אשר בה הפגיעה היא איטית, נמשכת לאורך שנים עד שמובילה למצב שבו העובד אינו מסוגל לעבוד כלל במקרה זה העובד יוכר כנפגע עבודה ויוכל לזכות בהטבות שונות עקב כך.

בהמשך לקביעת הוועדה הרפואית על גובהם של אחוזי הנכות לכל נפגע עקב עבודתו, יקבל העובד כספים שישולמו כקצבה חודשית קבועה או כפיצוי חד פעמי. תחשיב הפיצוי מתבצע על פי שקלול של גובה שכרו הממוצע וסך אחוזי הנכות שאושרו לו גם אם לאחר פרק זמן מסוים הוא יחזור לעבודה.

בית משפט הקובע את דרגת אי כושר ההשתכרות של נפגע מסוים הן עבור עצמאיים והן עבור שכירים או לצורך ביצוע עבודות בית במקרה של עקרות בית.

כל תושב ישראל שגילו הוא עד גיל 67 והוא בעל בעית מוגבלות בניידות על פי ההחלטה שהתקבלה על ידי ועדה רפואית מטעמו של משרד הבריאות.

הטבה לתושבי ישראל בהתאם לפקודת מס הכנסה סעיף 9 (5), שהוכרו כנכים על ידי וועדה רפואית וקיבלו אישור לנכות רפואית בשיעור העולה על המינימום שהוא % 89.1. ההטבה של פטור ממס הכנסה ניתנת למימוש בגין הכנסות מיגיעה אישית עד גובה התקרה שמאשר מס הכנסה בכל תחילת שנת כספים עבור השנה הקודמת. לדוגמה בשנת 2018 הסכום המקסימלי שאושר היה 608.400 ₪. ובנוסף לכך, יקבל האזרח גם פטור על הכנסות שאינן מיגיעה אישית עד גובה התקרה הקבועה בחוק שהיא נכון לשנת 2018, 72.960 ₪ בשנה. אם מדובר בפטור שהוא רטרואקטיבי, אפשר להגיש דוחות אישיים נפרדים לכל אחת משש השנים האחרונות וכך לקבל בחזרה את כל תשלומי המס ששולמו בעודף.

תשלומי מס ששולמו ביתר מוחזרים לאזרחים לאחר ביצוע תחשיב מחודש באמצעות דוחות אישיים שאפשר להגיש רטרואקטיבית עבור שש שנות המס האחרונות. תשלום המס ביתר קורה ברוב המקרים עקב אי קליטת נתונים או רישום נתונים שגויים במערך הכנת המשכורות.

נכות נפשית בגין הפרעות נפשיות פסיכוטיות ופסיכונוירוטיות נקבעת על ידי גורמים מקצועיים כמו פסיכיאטר ועל ידי עובד סוציאלי ופסיכולוג כאשר רמת ההכרה בנכות הנפשית היא למעלה מ% 40 ולכן אינה מאפשרת לאדם זה להתפרנס. במקרים מסוג זה יקבל הנכה קצבת נכות כללית חודשית מטעם המוסד לביטוח לאומי.

המוסד לביטוח לאומי מעניק קצבה זו לאזרחים שהגיעו לגיל הפנסיה ואינם מסוגלים לתפקד באופן שוטף ללא סיוע בחיי היום יום. בהתאם למצבו של כל נזקק לשירות זה נקבעת מעטפת הסיוע הכוללת כמה שעות שבועיות התואמת את הצורך.

קצבה המוענקת על ידי המוסד לביטוח לאומי למי שהוכר כנכה וקיבל קצבת נכות לאורך תקופה רצופה בת שנה או מעבר לכך ואשר גובה השכר שלו הוא לפחות % 45 מתוך השכר הממוצע במשק.

קצבה המוענקת לתושבי ישראל בגיל העבודה אשר אינם מסוגלים לבצע בעצמם פעולות אלמנטריות יום יומיות כמו רחצה, אכילה, היגיינה אישית, ניידות ולבישה. הם זקוקים לעזרה מתמדת במשק הבית או להשגחה מתמדת כדי למנוע סכנת חיים לעצמם או לאחרים. סכום הקצבה מוענק לנכה בנוסף לקצבת הנכות.

טופס הגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי לאחר תאונת עבודה שקרתה לאדם שכיר. באמצעות טופס זה שחתום על ידי המעסיק, מקבל העובד טיפול רפואי בבית חולים או במוסד רפואי אחר. הטופס לא יוצר הכרה במקרה של תאונת עבודה אלא הוא חלק מאופן ההתנהלות והגשת התביעה במקרה של תאונת עבודה.

טופס המשמש להגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי במקרה של תאונת עבודה לאדם עצמאי. באמצעות טופס זה יקבל הנפגע טיפול רפואי והמסמך הוא חלק מהגשת התביעה ואינו יוצר הכרה בנכות.

צרו איתנו קשר ונסייע לכם לממש את הזכויות הרפואויות שלכם!

הצוות המקצועי שלנו עומד לרשותם בכל עת ומוכן להעניק לכם את הטיפול המסור ביותר.
לשיחה עם אחד מנציגנו מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

שינוי גודל גופנים

השאירו את הפרטים
ונחזור אליכם בהקדם